Bluetooth Headset BH 608 - Recycling

background image

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische

producten, batterijen en

verpakkingsmateriaal altijd terug naar

hiervoor geëigende verzamelpunten.

Op deze manier helpt u het

ongecontroleerd weggooien van afval

tegen te gaan en bevordert u het

hergebruik van materialen. Voor

milieu-informatie en het recyclen van

uw Nokia-producten kijkt u op

www.nokia.com/werecycle of

www.nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de

doorgestreepte container op uw

product, in de documentatie of

op de verpakking wil zeggen dat

alle elektrische en elektronische

producten, batterijen en accu’s na

afloop van de levensduur voor

gescheiden afvalverzameling moeten

worden aangeboden. Dit geldt voor de

Europese Unie. Bied deze producten

niet aan bij het gewone huisvuil.

Raadpleeg voor meer informatie de

verklaringen met betrekking tot het

milieu op www.nokia.com/

environment.

NEDERLANDS