Bluetooth Headset BH 608 - Aktivere eller deaktivere vibrasjon

background image

Aktivere eller deaktivere

vibrasjon

Du kan angi at headsettet skal

vibrere og indikatorlyset blinke når

du mottar et anrop.
Vibrasjonsfunksjonen og

indikatorlyset er som standard

aktivert. Du deaktiverer

vibrasjonsfunksjonen og lyset ved å

holde inne svar/avslutt-tasten og

volum ned-tasten i omtrent fem

sekunder når headsettet er koblet til

en enhet.

Du aktiverer vibrasjonsfunksjonen

og lyset ved å holde inne svar/

avslutt-tasten og volum opp-tasten i

omtrent fem sekunder.