Bluetooth Headset BH 608 - Bruke headsettet med to tilkoblede enheter

background image

Bruke headsettet med to

tilkoblede enheter

Du kan koble headsettet til to

enheter samtidig.
Hvis du vil ha informasjon om

hvordan du kobler sammen

headsettet med en ekstra enhet, kan

du se

Koble sammen og koble til

headsettet

.