Bluetooth Headset BH 608 - Håndtere anrop

background image

gang.
Håndtere anrop
Hvis headsettet kan kobles til to

enheter samtidig, og du bruker

gjentatt oppringing eller

taleoppringing, foretas anropet på

enheten du sist brukte til å ringe da

headsettet var koblet til den.
Hvis du vil besvare et anrop på den

andre tilkoblede enheten og avslutte

det aktive anropet på den første

enheten, trykker du på svar-/avslutt-

tasten.
Hvis du vil besvare et anrop på den

andre tilkoblede enheten og sette

det aktive anropet på vent på den

første enheten, holder du inne svar-/

avslutt-tasten i omtrent to sekunder.

Hvis du vil avslutte det aktive

anropet på den andre tilkoblede

enheten og aktivere det ventende

anropet på den første enheten,

trykker du på svar-/avslutt-tasten.
Du bytter mellom det aktive anropet

på den andre enheten og det

ventende anropet på den første

enheten ved å holde inne svar-/

avslutt-tasten i omtrent to sekunder.