Bluetooth Headset BH 608 - Tillate tilkobling til to enheter

background image

Tillate tilkobling til to enheter
Headsettet kan som standard bare

kobles til én enhet om gangen. Du

angir at headsettet skal kobles til to

enheter ved å slå headsettet av og

holde inne av/på-tasten og volum

opp-tasten i omtrent fem sekunder.

Det grønne indikatorlyset blinker én

gang.

NORSK

background image

Du angir at headsettet skal kobles til

bare én enhet ved å slå headsettet av

og holde inne av/på-tasten og volum

ned-tasten i omtrent fem sekunder.

Det gule indikatorlyset blinker én