Bluetooth Headset BH 608 - Fjerne innstillinger eller nullstille

background image

Fjerne innstillinger eller

nullstille

Du nullstiller alle innstillingene i

headsettet ved å slå det av og holde

inne av/på-tasten og svar-/avslutt-

tasten samtidig i omtrent åtte

sekunder. Headsettet piper to

ganger, og det røde og det grønne

indikatorlyset tennes vekselvis. Etter

at innstillingene er nullstilt, går

headsettet i

sammenkoblingsmodus.
Hvis headsettet slutter å fungere, og

du vil nullstille det, kobler du

NORSK

background image

headsettet til en lader (selv om det

er ladet) mens du holder inne av/på-

tasten.