Bluetooth Headset BH 608 - Håndtere to anrop

background image

Håndtere to anrop

Hvis du vil håndtere to anrop

samtidig med headsettet, må

mobilenheten din ha støtte for

Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, og

samtale venter må være aktivert i

enheten. Samtale venter er en

nettverkstjeneste og er tilgjengelig

når headsettet er koblet til kun én

enhet.
Du henter inn en samtale som

venter, og avslutter det aktive

anropet ved å trykke på svar-/

avslutt-tasten.

NORSK

background image

Du henter inn en samtale som

venter, og setter det aktive anropet

på vent ved å holde inne svar-/

avslutt-tasten i omtrent to sekunder.
Du avslutter den aktive samtalen og

aktiverer den ventende samtalen

ved å trykke på svar/-avslutt-tasten.
Du bytter mellom den aktive og

ventende samtalen ved å holde inne

svar-/avslutt-tasten i omtrent to

sekunder.