Bluetooth Headset BH 608 - Justere volumet

background image

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet, trykker

du på volum opp- eller volum ned-

tasten. Du justerer volumet raskt ved

å holde inne tasten.
Valgt volumnivå lagres for enheten

som er koblet til headsettet.

NORSK