Bluetooth Headset BH 608 - Samtaler

background image

Samtaler

Når du foretar anrop, bruker du

mobilenheten på vanlig måte mens

headsettet er koblet til den.
Du ringer opp nummeret du ringte

sist (hvis mobilenheten støtter

denne funksjonen sammen med

headsettet), ved å trykke på svar-/

avslutt-tasten to ganger når ingen

samtaler er aktive.
Du aktiverer taleoppringing (hvis

mobilenheten støtter denne

funksjonen sammen med

headsettet) ved å holde inne svar-/

avslutt-tasten i omtrent to sekunder

når ingen samtaler er aktive. Følg

fremgangsmåten som er beskrevet i

brukerhåndboken for mobilenheten.
Hvis du vil besvare et anrop eller

avslutte en samtale, trykker du på

svar-/avslutt-tasten. Hvis du vil

avvise et anrop, trykker du på tasten

to ganger.

Hvis du vil slå av mikrofonen under

en samtale, skyver du dempetasten

mot mikrofonen. Du slår på

mikrofonen ved å skyve tasten i

motsatt retning.
Du flytter en samtale fra headsettet

til en kompatibel enhet ved å holde

inne svar-/avslutt-tasten i omtrent

to sekunder.