Bluetooth Headset BH 608 - Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-headset

BH-608 kan du ringe og besvare

anrop med handsfree-funksjon

sammen med en kompatibel

mobilenhet. Headsettet er utstyrt

med DSP-støykansellering (Digital

Signal Processing), som gjør det

enklere å håndtere anrop i støyende

omgivelser.
Les brukerhåndboken nøye før du

bruker headsettet. Les også

brukerhåndboken for enheten du

kobler til headsettet.
Produktet kan inneholde små deler.

Oppbevar delene utilgjengelig for

små barn.

Merk: Overflaten på denne

enheten inneholder ikke nikkel i

metallovertrekket. Overflaten på denne

enheten inneholder rustfritt stål.

Trådløs Bluetooth-

teknologi