Bluetooth Headset BH 608 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet har følgende deler, som

vist på tittelsiden: ørestykke (1),

mikrofon (2), dempetast (3), svar-/

avslutt-tast (4), laderkontakt (5),

volum opp-tast (6), volum ned-tast

(7), klips (8), indikatorlys (9) og av/

på-tast (10).
Før du bruker headsettet, må du lade

batteriet og koble headsettet

sammen med en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk.

Metallmaterialer kan trekkes mot

enheten. Plasser ikke kredittkort eller

andre magnetiske lagringsmedier i

nærheten av enheten ettersom

informasjon som er lagret i dem, kan bli

slettet.