Bluetooth Headset BH 608 - Koble sammen og koble til headsettet

background image

Koble sammen og koble til

headsettet

Før du bruker headsettet, må du

koble det sammen med og koble det

til en kompatibel enhet.
Du kan koble headsettet sammen

med opptil åtte enheter, men du kan

bare koble det til maksimalt to

enheter samtidig.
1. Kontroller at mobilenheten er

slått på, og at headsettet er slått

av.

2. Hvis headsettet ikke tidligere har

vært koblet sammen med en

enhet, slår du på headsettet.

Headsettet går i

sammenkoblingsmodus, og det

blå indikatorlyset blinker raskt.
Hvis headsettet tidligere har vært

koblet sammen med en enhet,

passer du på at headsettet er slått

av, og holder inne av/på-tasten i

omtrent fem sekunder til det blå

indikatorlyset begynner å blinke

raskt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

enheten innen 3 minutter, og

angi at den skal søke etter

Bluetooth-enheter. Se i

brukerhåndboken for

mobilenheten hvis du vil ha mer

informasjon.

4. Velg headsettet fra listen over

enheter som er funnet.

5. Om nødvendig angir du koden

0000 for å koble headsettet

sammen med og til enheten.
På enkelte enheter må du

opprette tilkoblingen separat

etter at enhetene er koblet

sammen.

Når headsettet er koblet til minst én

enhet og er klart til bruk, blinker det

blå indikatorlyset langsomt.
Du kobler headsettet manuelt til den

sist brukte enheten ved å holde inne

svar-/avslutt-tasten i omtrent to

NORSK

background image

sekunder (når ingen andre enheter

er koblet til) eller ved å opprette

tilkoblingen på Bluetooth-menyen i

enheten.
Du kan kanskje stille inn enheten slik

at headsettet kobler seg til den

automatisk. Hvis du vil aktivere

denne funksjonen på en Nokia-

enhet, endrer du innstillingene for

sammenkoblede enheter på

Bluetooth-menyen.