Bluetooth Headset BH 608 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les

Batteri- og laderinformasjon

nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere

som er godkjent av Nokia for bruk med

denne spesifikke modellen. Bruk av

andre typer kan oppheve all

godkjenning og garanti og kan være

farlig. Bruk av ikke-godkjente ladere

kan medføre risiko for brann,

eksplosjon eller andre farer.
Når du kobler fra strømkabelen på

ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut

kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Det røde

indikatorlyset er tent under

lading.
Det kan ta opptil 1 time å lade

batteriet helt opp. Hvis du lader

batteriet i 15 minutter, får du

NORSK

background image

opptil 3 timer og 30 minutter

taletid.
Hvis temperaturen i omgivelsene

er under 0 °C eller overskrider 55

°C, stopper ladingen midlertidig

til temperaturen stiger til 0 °C

eller synker under 55 °C.

3. Når batteriet er ferdig ladet,

tennes det grønne indikatorlyset.

Koble laderen fra headsettet og

deretter fra stikkontakten.

Et ferdig ladet batteri har strøm for

opptil 8 timer taletid eller opptil 200

timer standby-tid.
Hvis du vil kontrollere ladenivået når

headsettet ikke er koblet til en lader,

trykker du av/på-tasten når

headsettet er koblet til en

mobilenhet. Hvis indikatorlyset er

grønt, er ladenivået tilstrekkelig.

Hvis lyset er gult, må du kanskje lade

batteriet snart. Hvis lyset er rødt, må

du lade batteriet.

Når ladenivået er lavt, piper

headsettet hvert femte minutt, og

det røde indikatorlyset blinker.