Bluetooth Headset BH 608 - Slå av og på

background image

Slå av og på

Hold inne av/på-tasten i omtrent to

sekunder for å slå på. Headsettet

piper, og det grønne indikatorlyset

blinker sakte når headsettet forsøker

å koble til den sist tilkoblede eller de

to sist tilkoblede enhetene. Når

headsettet er koblet til minst én

enhet og er klart til bruk, blinker det

blå indikatorlyset langsomt. Hvis

headsettet ikke er koblet sammen

med en enhet, går det automatisk i

sammenkoblingsmodus.
Hold inne av/på-tasten i omtrent to

sekunder når du vil slå av headsettet.

Headsettet piper, og det røde

indikatorlyset blir tent i et øyeblikk.

Hvis headsettet ikke blir koblet til en

enhet i løpet av 30 minutter, slår det

seg av automatisk.

NORSK