Bluetooth Headset BH 608 - Ta vare på enheten

background image

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses

design og håndverk, og bør behandles

med forsiktighet. Følgende råd hjelper

deg å overholde

garantibestemmelsene.
• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer

væsker kan inneholde mineraler

som vil føre til rust på elektroniske

kretser.

Hvis enheten blir våt, lar du den

tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i

støvete og skitne omgivelser. De

bevegelige delene og elektroniske

komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde eller

varme omgivelser. Høye

temperaturer kan redusere

levetiden på elektronisk utstyr,

NORSK

background image

ødelegge batterier, og deformere

eller smelte plastdeler. Når enheten

oppnår normal temperatur igjen,

kan det dannes fuktighet inne i

enheten som kan skade elektroniske

kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan

ødelegge innvendige kretskort og

finmekanikk.

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

Bruk kun en myk, tørr klut til å

rengjøre enhetens overflate.

• Ikke mal enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre at

enheten fungerer skikkelig.

• Disse rådene gjelder både enheten

og alt tilbehør.