Bluetooth Headset BH 608 - Retur

background image

Retur
Returner alltid brukte elektroniske

produkter, batterier og emballasje til et

egnet innsamlingssted. Ved å returnere

produktene til innsamling er du med på

å forhindre ukontrollert avhending og

fremme gjenbruk av materialressurser.

Du finner informasjon om produktets

miljøerklæring og resirkulering av

Nokia-produktet på www.nokia.com/

werecycle eller www.nokia.mobi/

werecycle.

Symbolet med en utkrysset

avfallsdunk på produktet,

batteriet, emballasjen eller i

brukerhåndboken innebærer at

alle elektriske og elektroniske

produkter, batterier og akkumulatorer

ikke må kastes sammen med annet

avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke

kast disse produktene som usortert,

kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer

miljøinformasjon, finner du produktets

miljøerklæring på www.nokia.com/

environment.

NORSK