Bluetooth Headset BH 608 - Słuchawka Bluetooth Nokia BH-608

background image

Słuchawka Bluetooth Nokia

BH-608

Wydanie 1

background image
background image

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION

oświadcza, że produkt BH-608 jest zgodny

z zasadniczymi wymaganiami oraz

pozostałymi stosownymi postanowieniami

Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji

zgodności” można znaleźć pod adresem

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People i logo

Nokia Original Accessories są znakami

towarowymi lub zarejestrowanymi

znakami towarowymi firmy Nokia

Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie

Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia

Corporation. Inne nazwy produktów i firm

wymienione w niniejszym dokumencie

mogą być znakami towarowymi lub

nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja

oraz przechowywanie kopii części lub

całości tego dokumentu w jakiejkolwiek

formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie

zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma

Nokia promuje politykę nieustannego

rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian i

usprawnień we wszelkich produktach

opisanych w tym dokumencie bez

uprzedniego powiadomienia.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem

towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona

jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się

jakichkolwiek gwarancji, zarówno

wyraźnych jak i dorozumianych w

odniesieniu do rzetelności, wiarygodności

lub treści niniejszego dokumentu,

włączając w to, lecz nie ograniczając tego

do jakichkolwiek dorozumianych

gwarancji użyteczności handlowej lub

przydatności do określonego celu, chyba że

takowe wymagane są przez obowiązujące

przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega

sobie prawo do dokonywania zmian w tym

dokumencie lub wycofania go w dowolnym

czasie bez uprzedniego powiadomienia.
W maksymalnym dopuszczalnym przez

obowiązujące prawo zakresie firma Nokia

ani żaden z jej licencjodawców w żadnym

wypadku nie ponosi odpowiedzialności za

jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani

za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne

lub pośrednie szkody powstałe w dowolny

sposób.

POLSKI

background image

Dostępność niektórych produktów może

się różnić w zależności od regionu.

Szczegółowe informacje można uzyskać od

sprzedawcy produktów firmy Nokia. To

urządzenie może zawierać towary,

technologie i oprogramowanie

podlegające przepisom eksportowym USA i

innych krajów. Odstępstwa od tych

przepisów są zabronione.