Bluetooth Headset BH 608 - Jak dbać o swoje urządzenie

background image

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej

klasy konstrukcją i jakością wykonania,

należy się z nim obchodzić ostrożnie.

Przestrzeganie poniższych wskazówek

pozwoli zachować ważność gwarancji.
• Urządzenie powinno być zawsze

suche. Opady, duża wilgotność i

wszelkiego rodzaju ciecze mogą

zawierać związki mineralne

powodujące korozję obwodów

elektronicznych.
W przypadku zawilgocenia

urządzenia pozostaw je do

całkowitego wyschnięcia.

• Nie używaj i nie przechowuj

urządzenia w miejscach zapylonych

i brudnych. Może to spowodować

uszkodzenie jego ruchomych części

i podzespołów elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w

wysokiej lub niskiej temperaturze.

Wysokie temperatury mogą być

przyczyną krótszej żywotności

urządzeń elektronicznych,

uszkodzeń baterii i odkształceń lub

stopienia elementów plastikowych.

Gdy wychłodzone urządzenie

powróci do swojej normalnej

temperatury, w jego wnętrzu może

gromadzić się wilgoć, powodując

uszkodzenie podzespołów

elektronicznych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj

urządzenia i nie potrząsaj nim.

Nieostrożne obchodzenie się z

urządzeniem może spowodować

uszkodzenia wewnętrznych

podzespołów elektronicznych i

delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj

żrących chemikaliów,

rozpuszczalników ani silnych

detergentów. Do czyszczenia

powierzchni urządzenia używaj

tylko miękkiej, czystej i suchej

szmatki.

POLSKI

background image

• Nie maluj urządzenia. Farba może

zablokować jego ruchome części i

uniemożliwić prawidłowe działanie.

• Powyższe wskazania dotyczą w

równej mierze urządzenia, jak i

wszystkich innych akcesoriów.