Bluetooth Headset BH 608 - Recykling

background image

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i

opakowania należy oddawać do

specjalnych punktów zbiórki takich

materiałów. Zapobiega to

niekontrolowanemu zaśmiecaniu

środowiska i promuje inicjatywy

wtórnego wykorzystania surowców. O

ochronie środowiska i recyklingu

produktów firmy Nokia można

przeczytać na stronach

www.nokia.com/werecycle lub

www.nokia.mobi/werecycle.

Umieszczony na produkcie,

baterii, dokumentacji lub

opakowaniu przekreślony

symbol pojemnika na śmieci ma

przypominać, że wszystkie

zużyte już produkty elektryczne,

elektroniczne, baterie i akumulatory

muszą być składowane w specjalnie

przeznaczonym do tego punkcie. To

wymaganie ma zastosowanie w Unii

Europejskiej. Takich produktów nie

wolno umieszczać razem z

nieposortowanymi odpadami

komunalnymi. Więcej o ochronie

środowiska można przeczytać w

ekodeklaracjach dotyczących produktu

na stronie www.nokia.com/

environment.

POLSKI