Bluetooth Headset BH 608 - Szybki start

background image

Szybki start

Słuchawka składa się z

następujących części

przedstawionych na stronie

tytułowej: słuchawka (1), mikrofon

(2), klawisz wyciszenia (3), klawisz

odbierania/kończenia połączeń (4),

złącze ładowarki (5), klawisz

zwiększania głośności (6), klawisz

zmniejszania głośności (7), klips (8),

wskaźnik (9) i przycisk zasilania (10).
Przed użyciem słuchawki należy

naładować baterię i powiązać

słuchawkę z kompatybilnym

urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są

namagnesowane. Urządzenie może

przyciągać przedmioty metalowe. Nie

trzymaj w pobliżu urządzenia kart

kredytowych ani innych

magnetycznych nośników danych,

ponieważ zapisane na nich informacje

mogą zostać skasowane.