Bluetooth Headset BH 608 - Parowanie i łączenie słuchawki

background image

Parowanie i łączenie

słuchawki

Przed użyciem słuchawki trzeba ją

powiązać i połączyć z

kompatybilnym urządzeniem.
Słuchawkę można powiązać nawet z

ośmioma urządzeniami, ale

jednocześnie połączyć najwyżej z

dwoma.
1. Upewnij się, że urządzenie

mobilne jest włączone, a

słuchawka — wyłączona.

2. Jeżeli słuchawka nie była

poprzednio powiązana z jakimś

urządzeniem, włącz ją.

Słuchawka przełączy się na tryb

POLSKI

background image

powiązania, a niebieska dioda

wskaźnika zacznie szybko migać.
Jeśli słuchawka była wcześniej

powiązana z urządzeniem,

wyłącz ją, a następnie naciśnij i

przytrzymaj przycisk zasilania

przez około 5 sekund, aż

wskaźnik zacznie szybko migać

na niebiesko.

3. W ciągu 3 minut uaktywnij

funkcję Bluetooth w urządzeniu

mobilnym i ustaw je na

wyszukiwanie urządzeń

Bluetooth. Szczegóły znajdziesz

w instrukcji obsługi swojego

urządzenia mobilnego.

4. Z listy wykrytych urządzeń

wybierz odpowiednią słuchawkę.

5. Jeśli to konieczne, wpisz kod

0000, aby sparować i połączyć

słuchawkę z urządzeniem.
W niektórych urządzeniach

połączenie można ustanowić

dopiero po powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona

z co najmniej jednym urządzeniem i

gotowa do użytku, wskaźnik zacznie

wolno migać na niebiesko.
Aby ręcznie połączyć słuchawkę

ostatnio używanym urządzeniem,

naciśnij i przytrzymaj przez około 2

sekundy klawisz odbierania/

kończenia połączeń (gdy żadne inne

urządzenie nie jest podłączone) lub

ustanów połączenie w menu

Bluetooth urządzenia.
Można skonfigurować urządzenie

tak, aby słuchawka nawiązywała z

nim połączenie automatycznie. Aby

włączyć tę funkcję w urządzeniu

Nokia, w menu Bluetooth zmień

ustawienia sparowanego

urządzenia.

POLSKI