Bluetooth Headset BH 608 - Włączanie lub wyłączanie

background image

Włączanie lub wyłączanie

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj

przycisk zasilania przez około 2

sekundy. Słuchawka wyda sygnał

dźwiękowy, a kiedy będzie

próbowała nawiązać łączność z

jednym lub dwoma podłączanymi

ostatnio urządzeniami, wskaźnik

będzie powoli migać na zielono. Gdy

słuchawka będzie już połączona z co

najmniej jednym urządzeniem i

gotowa do użytku, wskaźnik zacznie

wolno migać na niebiesko. Jeżeli

słuchawka nie była wcześniej

powiązana z jakimś urządzeniem,

przełączy się automatycznie do

trybu powiązania.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj

klawisz wyłącznika przez około 2

sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a

wskaźnik zaświeci na czerwono. Jeśli

słuchawka nie zostanie połączona z

urządzeniem w ciągu około 30

minut, wyłączy się automatycznie.