Bluetooth Headset BH 608 - Czyszczenie ustawień lub resetowanie

background image

Czyszczenie ustawień lub

resetowanie

Aby wyczyścić wszystkie ustawienia

słuchawki, wyłącz ją, a następnie

naciśnij i przytrzymaj przez około 8

sekund jednocześnie przycisk

zasilania i klawisz odbierania/

kończenia połączeń. Słuchawka

wyemituje dwa sygnały, a wskaźnik

zacznie pulsować na przemian

światłem zielonym i czerwonym. Po

usunięciu ustawień słuchawka

przełączy się do trybu powiązania.
Aby zresetować słuchawkę, jeżeli

przestanie działać pomimo

naładowania, podłącz ją do

ładowarki, naciskając i

przytrzymując jednocześnie przycisk

zasilania.