Bluetooth Headset BH 608 - Jednoczesna obsługa dwóch połączeń

background image

Jednoczesna obsługa

dwóch połączeń

Aby móc prowadzić dwa połączenia

jednocześnie przy użyciu słuchawki,

urządzenie mobilne musi

obsługiwać profil Bluetooth Hands-

Free 1.5. Ponadto w urządzeniu musi

być włączona funkcja połączeń

oczekujących. Połączenia oczekujące

to usługa sieciowa, która jest

dostępna, gdy słuchawka jest

podłączona tylko do jednego

urządzenia.
Aby odebrać połączenie oczekujące i

zakończyć aktywne, naciśnij klawisz

odbierania/kończenia połączeń.
Aby odebrać połączenie oczekujące i

zawiesić połączenie aktywne,

naciśnij klawisz odbierania/

POLSKI

background image

kończenia połączeń i przytrzymaj go

przez około 2 sekundy.
Aby zakończyć połączenie aktywne i

uaktywnić zawieszone, naciśnij

klawisz odbierania/kończenia

połączeń.
Aby przełączyć między połączeniem

bieżącym i zawieszonym, naciśnij

klawisz odbierania/kończenia

połączeń i przytrzymaj go przez

około 2 sekundy.