Bluetooth Headset BH 608 - Połączenia

background image

Połączenia

Aby nawiązać połączenie, gdy

słuchawka jest podłączona do

urządzenia mobilnego, użyj go jak

zwykle.
Aby połączyć się z ostatnio

wybieranym numerem (jeśli

urządzenie mobilne obsługuje tę

funkcję przy użyciu słuchawki),

POLSKI

background image

dwukrotnie naciśnij klawisz

odbierania/kończenia połączeń, gdy

żadne połączenie nie jest aktywne.
Aby uaktywnić głosowe wybieranie

numerów (jeśli urządzenie mobilne

udostępnia tę funkcję przy użyciu

słuchawki), naciśnij klawisz

odbierania/kończenia połączeń i

przytrzymaj go przez około 2

sekundy, gdy żadne połączenie nie

jest aktywne. Postępuj zgodnie ze

wskazówkami w instrukcji obsługi

urządzenia mobilnego.
Aby odebrać lub zakończyć

połączenie, naciśnij klawisz

odbierania/kończenia połączeń. Aby

odrzucić połączenie, naciśnij ten

klawisz dwukrotnie.
Aby wyciszyć podczas połączenia,

przesuń klawisz wyciszania w stronę

mikrofonu. Aby wyłączyć wyciszenie,

przesuń ten klawisz w przeciwnym

kierunku.
Aby przełączyć rozmowę ze

słuchawki na kompatybilne

podłączone urządzenie lub

odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy

przytrzymaj klawisz odbierania/

kończenia połączeń.