Bluetooth Headset BH 608 - Regulacja głośności

background image

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu w słuchawce,

naciśnij klawisz zwiększania lub

zmniejszania głośności. Aby szybko

zmienić siłę głosu, naciśnij i

przytrzymaj dany klawisz.
Wybrany poziom głośności zostanie

zapisany w odniesieniu do

urządzenia, które jest aktualnie

połączone ze słuchawką.