Bluetooth Headset BH 608 - Używanie słuchawki z dwoma podłączonymi urządzeniami

background image

gdy słuchawka jest podłączona do

urządzenia, naciśnij jednocześnie

klawisze odbierania/kończenia

połączeń i zmniejszania głośności i

przytrzymaj je przez około 5 sekund.

Aby włączyć wibrację i wskaźnik,

naciśnij klawisze odbierania/

kończenia połączeń i zwiększania

głośności i przytrzymaj je przez

około 5 sekund.

Używanie słuchawki z

dwoma podłączonymi

urządzeniami

Do słuchawki można podłączyć

jednocześnie dwa urządzenia.
Aby powiązać słuchawkę z drugim

urządzeniem, zobacz

„Parowanie i

łączenie słuchawki”

.