Bluetooth Headset BH 608 - Zezwalanie na połączenie z dwoma urządzeniami

background image

Zezwalanie na połączenie z

dwoma urządzeniami
Słuchawka może być domyślnie

połączona tylko z jednym

urządzeniem. Aby słuchawka mogła

być podłączona do dwóch urządzeń

jednocześnie, najpierw ją wyłącz, a

następnie naciśnij i przytrzymaj

przez około 5 sekund przycisk

zasilania razem z klawiszem

POLSKI

background image

zwiększania głośności. Wskaźnik

błyśnie jeden raz zielonym światłem.
Aby słuchawka była podłączona

tylko do jednego urządzenia,

najpierw ją wyłącz, a następnie

naciśnij i przytrzymaj przez około 5

sekund przycisk zasilania razem z

klawiszem zmniejszania głośności.

Wskaźnik błyśnie jeden raz żółtym