Bluetooth Headset BH 608 - Wprowadzenie

background image

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawki Bluetooth

Nokia BH-608 połączonej z

kompatybilnym urządzeniem

mobilnym można nawiązywać i

odbierać połączenia bez

zajmowania rąk. Słuchawka ma

funkcję cyfrowego przetwarzania

sygnałów (Digital Signal Processing

— DSP), która służy do redukcji

zakłóceń i umożliwia prowadzenie

rozmów w hałaśliwym otoczeniu.
Przed użyciem słuchawki należy

dokładnie przeczytać tę instrukcję

obsługi. Należy też przeczytać

instrukcję obsługi urządzenia, z

którym będzie połączona

słuchawka.

Ten produkt może składać się z

drobnych części. Należy je

przechowywać w miejscach

niedostępnych dla małych dzieci.

Uwaga: Żaden element

obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Metalowe części tej obudowy są ze stali

nierdzewnej.