Bluetooth Headset BH 608 - Łączność bezprzewodowa Bluetooth

background image

Łączność bezprzewodowa

Bluetooth

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth umożliwia łączenie

zgodnych urządzeń bez użycia kabli.

Słuchawka i drugie urządzenie nie

muszą znajdować się w

bezpośredniej bliskości, ale

POLSKI

background image

maksymalna odległość, w jakiej

powinny się od siebie znajdować,

nie może być większa niż 10 metrów.

Połączenie może być zakłócane

przez przeszkody, takie jak ściany

lub inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze

specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która

umożliwia korzystanie z następujących

profilów: Headset Profile 1.1 i Hands-

Free Profile 1.5 . Informacje o

kompatybilności tego urządzenia z

innymi urządzeniami uzyskasz od ich

producentów.