Bluetooth Headset BH 608 - Wzmianka o bateriach i ładowarkach

background image

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną,

niewymienialną baterię przeznaczoną

do wielokrotnego ładowania. Nie

próbuj wyjmować baterii z urządzenia,

bo grozi to jego uszkodzeniem.
Do ładowania baterii w tym urządzeniu

przeznaczone są następujące

ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i

DC-9 . Numer modelu ładowarki może

zależeć od rodzaju złącza. Poszczególne

typy tego złącza wyróżnione są

symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B lub

UB.

POLSKI

background image

Bateria może być ładowana i

rozładowywana setki razy, ale w końcu

ulegnie zużyciu.
Baterię ładuj wyłącznie za pomocą

ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym urządzeniem.
Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz

pierwszy lub jeśli bateria nie była przez

dłuższy czas używana, to żeby taką

baterię naładować, może trzeba będzie

ładowarkę podłączyć, następnie

odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli

bateria była całkowicie rozładowana,

może upłynąć kilka minut, zanim

pojawi się wskaźnik ładowania.
Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją

od urządzenia i gniazdka sieciowego.

Nie pozostawiaj naładowanej do pełna

baterii podłączonej do ładowarki,

ponieważ przeładowanie baterii skraca

jej żywotność. Jeśli naładowana do

pełna bateria nie będzie używana, z

upływem czasu rozładuje się

samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać

w temperaturze między 15°C a 25°C

(59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury

zmniejszają pojemność i skracają

żywotność baterii. Urządzenie z

przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną

baterią może chwilowo nie działać.

Sprawność baterii jest szczególnie niska

w temperaturach znacznie poniżej zera.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia,

ponieważ mogą eksplodować. Zużytych

baterii należy pozbywać się zgodnie z

lokalnie obowiązującymi przepisami. O

ile to tylko możliwe, należy je oddać do

recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do

domowych pojemników na śmieci.
Nigdy nie należy używać uszkodzonej

ładowarki.
Czasy działania określone są tylko w

przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu

czynników, takich jak ustawienia

urządzenia, rodzaj używanych funkcji

(lub ich działanie w tle), stan baterii i

temperatura otoczenia.

POLSKI