Bluetooth Headset BH 608 - Informații referitoare la acumulator și la încărcător

background image

Informații referitoare la acumulator și la

încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator

intern reîncărcabil, care nu poate fi

înlocuit. Nu încercați să scoateți

acumulatorul din aparat deoarece ați

putea deteriora aparatul respectiv.
Acest aparat este destinat spre a fi

alimentat de la următoarele tipuri de

încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,

DC-4, și DC-9 . Numărul exact al

modelului încărcătorului poate varia în

funcție de tipul de mufă. Varianta de

mufă este identificată prin una dintre

următoarele litere sau combinații de

litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B, sau UB.
Acumulatorul poate fi încărcat și

descărcat de sute de ori, dar în cele din

urmă se va uza.
Reîncărcați acumulatorul cu

încărcătoare omologate Nokia

destinate spre a fi utilizate cu acest

aparat.
Dacă un acumulator este utilizat pentru

prima oară sau dacă acumulatorul nu a

fost folosit pentru o perioadă

îndelungată de timp, ar putea fi necesar

să conectați încărcătorul și apoi să-l

deconectați și să-l reconectați din nou

pentru a începe încărcarea

acumulatorului. Dacă acumulatorul

este complet descărcat, s-ar putea să fie

necesare mai multe minute până când

se afișează indicatorul de încărcare.
Deconectați încărcătorul de la priza de

alimentare și de la aparat atunci când

nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator

complet încărcat conectat la încărcător,

deoarece supraîncărcarea ar putea

scurta durata sa de viață. Dacă nu este

ROMÂNĂ

background image

utilizat, un acumulator complet încărcat

se va descărca în timp.
Încercați întotdeauna să depozitați

acumulatorul la temperaturi cuprinse

între 15°C și 25°C. Temperaturile

extreme reduc capacitatea și durata de

viață a acumulatorului. Este posibil ca

un aparat al cărui acumulator este

fierbinte sau rece să nu funcționeze

temporar. Performanțele

acumulatorilor sunt afectate în mod

special la temperaturi cu mult sub

punctul de îngheț.
Nu aruncați acumulatorii în foc

deoarece ei pot exploda. Evacuarea la

deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie

făcută conform reglementărilor locale.

Predați acumulatorii pentru reciclare,

dacă este posibil. Nu aruncați

acumulatorii la deșeuri menajere.
Nu folosiți niciodată un încărcător

deteriorat.
Durata perioadelor de utilizare este

doar estimativă. Performanțele

aparatului variază în funcție de diverși

factori, cum ar fi setările selectate,

funcțiile utilizate (sau care rulează în

fundal), starea acumulatorului și

temperatura ambiantă.