Bluetooth Headset BH 608 - Asocierea și conectarea setului cu cască

background image

Asocierea și conectarea

setului cu cască

Setul cu cască trebuie asociat și

conectat la un aparat compatibil

înainte de utilizare.

Puteți asocia setul cu cască cu maxim

opt aparate, dar îl puteți conecta

doar la două aparate în același timp.
1. Asigurați-vă că aparatul mobil

este pornit și setul cu cască este

oprit.

2. Dacă setul cu cască nu a fost

asociat anterior cu un aparat,

porniți setul cu cască. Setul cu

cască intră în modul de asociere

și indicatorul luminos de culoare

albastră începe să lumineze rapid

intermitent.
Dacă setul cu cască a fost anterior

asociat cu un aparat, asigurați-vă

că setul cu cască a fost oprit și

apăsați și mențineți apăsată tasta

de pornire timp de 5 secunde

până când indicatorul lumios de

culoare albastră luminează rapid,

intermitent.

3. În aproximativ 3 minute, activați

funcția Bluetooth pe aparat și

setați aparatul să caute

dispozitive Bluetooth. Pentru

ROMÂNĂ

background image

detalii, consultați ghidul

utilizatorului pentru aparatul

mobil.

4. Selectați setul cu cască din lista de

aparate găsite.

5. Dacă este necesar, introduceți

parola numerică 0000 pentru a

asocia și conecta setul cu cască la

aparat.
La unele aparate este posibil să fie

necesară configurarea unei

conexiuni separate după

asociere.

După ce setul cu cască s-a conectat la

cel puțin un aparat și este pregătit

pentru utilizare, indicatorul verde

luminează intermitent lent.

Pentru a conecta manual setul cu

cască la ultimul aparat folosit,

apăsați și mențineți apăsată tasta de

preluare/terminare timp de

aproximativ 2 secunde (când nu este

conectat niciun aparat) sau realizați

conexiunea din meniul Bluetooth al

aparatului.
Este posibil să puteți seta aparatul

astfel încât setul cu cască să se

conecteze automat la acesta. Pentru

a activa această caracteristică la un

aparat Nokia, modificați setările

aparatului asociat din meniul

Bluetooth.