Bluetooth Headset BH 608 - Pornirea sau oprirea

background image

Pornirea sau oprirea

Pentru a porni, apăsați și mențineți

apăsată tasta de pornire timp de cca.

2 secunde. Setul cu cască emite un

bip și indicatorul luminos de culoare

ROMÂNĂ

background image

verde luminează rar intermitent în

timp ce setul cu cască încearcă să se

conecteze la ultimul sau la ultimele

două aparate conectate. După ce

setul cu cască s-a conectat la cel

puțin un aparat și este pregătit

pentru utilizare, indicatorul verde

luminează intermitent lent. Dacă

setul cu cască nu a fost asociat cu un

aparat, intră automat în modul de

asociere.
Pentru a opri, apăsați și mențineți

apăsată tasta de pornire timp de cca.

2 secunde. Setul cu cască emite un

sunet și indicatorul luminos de

culoare roșie se aprinde scurt. Dacă

setul cu cască nu este conectat la un

aparat în decurs de 30 de minute, se

oprește automat.