Bluetooth Headset BH 608 - Polnjenje baterije

background image

Polnjenje baterije

Pred polnjenjem baterije natančno

preberite

"Informacije o bateriji in

polnilniku"

.

Opozorilo: Uporabljajte samo

polnilnike, ki jih je družba Nokia

odobrila prav za ta model. Uporaba

kakšnih drugih vrst lahko izniči

garancijo in možnost zamenjave ter je

lahko nevarna. Uporaba neodobrenih

polnilnikov lahko povzroči požar,

eksplozijo ali druge nevarnosti.
Ko izklapljate napajalni kabel katere

koli dodatne opreme, primite in

potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z

ustreznim priključkom. Lučka

med polnjenjem sveti rdeče.
Popolno polnjenje baterije lahko

traja do 1 ura. Petnajstminutno

SLOVENŠČINA

background image

polnjenje baterije omogoča do 3

ure in 30 minut pogovorov.
Če temperatura okolja pade pod

0 °C ali preseže 55 °C, se polnjenje

začasno ustavi, dokler

temperatura ne naraste na 0 °C ali

pade pod 55 °C.

3. Ko se baterija popolnoma

napolni, sveti lučka zeleno.

Polnilnik najprej iztaknite iz

slušalke, potem pa še iz električne

vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija

omogoča do 8 ur pogovorov ali do

200 ur pripravljenosti.
Če želite preveriti stopnjo

napolnjenosti baterije, kadar

slušalka ni povezana s polnilnikom,

pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je

slušalka povezana z mobilno

napravo. Če lučka sveti zeleno, je

baterija dovolj napolnjena. Če lučka

sveti rumeno, boste morali morda

kmalu napolniti baterijo. Če lučka

sveti rdeče, napolnite baterijo.

Ko je baterija že skoraj prazna,

slušalka vsakih 5 minut zapiska,

lučka pa utripa rdeče.