Bluetooth Headset BH 608 - Seznanjanje in povezovanje slušalke

background image

povezovanje slušalke

Preden lahko slušalko uporabljate, jo

morate seznaniti in povezati z

združljivo napravo.
Slušalko lahko seznanite z največ

osmimi napravami, naenkrat pa je

lahko povezana z največ dvema

napravama.
1. Preverite, ali je mobilna naprava

vključena, slušalka pa izklopljena.

2. Če slušalka predhodno ni bila

seznanjena z napravo, jo vklopite.

Slušalka preklopi v način

seznanjanja in modra lučka začne

hitro utripati.
Če je bila slušalka predhodno

seznanjena z napravo, se

prepričajte, da je izklopljena, ter

pridržite tipko za vklop/izklop za

približno 5 sekund, da začne

modra lučka hitro utripati.

3. V približno 3 minutah v napravi

vključite funkcijo Bluetooth in jo

nastavite na iskanje naprav

Bluetooth. Za več informacij

glejte priročnik za uporabo

mobilne naprave.

4. Na seznamu najdenih naprav

izberite slušalko.

5. Po potrebi vnesite kodo 0000, da

se slušalka seznani in poveže z

napravo.
Pri nekaterih napravah je treba

povezavo vzpostaviti ločeno po

končanem seznanjanju.

Ko je slušalka povezana z najmanj

eno napravo in pripravljena za

uporabo, modra lučka utripa počasi.
Če želite slušalko ročno povezati z

napravo, ki ste jo uporabili nazadnje,

pridržite tipko za sprejem/prekinitev

klica za približno 2 sekundi (če ni

povezana nobena druga naprava) ali

pa vzpostavite povezavo v meniju

Bluetooth v napravi.
Morda lahko napravo nastavite tako,

da se bo slušalka z njo povezala

SLOVENŠČINA

background image

samodejno. Če želite to funkcijo

vključiti v napravi Nokia, spremenite

nastavitve seznanjene naprave v

meniju Bluetooth.