Bluetooth Headset BH 608 - Vklop ali izklop

background image

Vklop ali izklop

Slušalko vklopite tako, da za

približno 2 sekundi pridržite tipko za

vklop/izklop. Slušalka zapiska,

zelena lučka pa počasi utripa,

medtem ko se slušalka poskuša

povezati z eno ali dvema napravama,

s katerima je bila povezana

nazadnje. Ko je slušalka povezana z

najmanj eno napravo in pripravljena

za uporabo, modra lučka utripa

počasi. Če se slušalka ni seznanila z

napravo, samodejno preklopi na

način seznanjanja.
Slušalko izklopite tako, da za

približno 2 sekundi pridržite tipko za

vklop/izklop. Slušalka zapiska in

lučka na kratko zasveti rdeče. Če se

slušalka v približno 30 minutah ne

poveže z nobeno napravo, se

samodejno izklopi.

SLOVENŠČINA

background image

Seznanjanje in