Bluetooth Headset BH 608 - Informacije o bateriji in polnilniku

background image

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni

mogoče odstraniti, lahko pa se znova

napolni. Baterije ne skušajte odstraniti

iz naprave, saj bi lahko napravo

poškodovali.
Naprava je namenjena uporabi z

naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5,

AC-8, DC-4 in DC-9 . Natančna oznaka

modela polnilnika se lahko razlikuje

glede na vrsto vtiča. Različica vtiča je

določena z eno od naslednjih oznak: E,

EB, X, AR, U, A, C, K, B ali UB.
Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti

več stokrat, postopoma pa se vendarle

izrabi.
Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih

je odobrila Nokia in so namenjeni

uporabi s to napravo.
Če baterijo prvič uporabljate ali če je

dolgo niste uporabljali, boste morda

morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti

in znova priklopiti, da se bo baterija

začela polniti. Če je baterija popolnoma

prazna, bo morda trajalo nekaj minut,

preden bo začela svetiti lučka, ki

označuje polnjenje.
Ko polnilnika ne uporabljate, ga

iztaknite iz električne vtičnice in

naprave. Popolnoma polne baterije ne

puščajte priključene na polnilnik, saj

lahko čezmerno polnjenje skrajša

življenjsko dobo baterij. Če popolnoma

napolnjene baterije ne uporabljate, se

čez nekaj časa sprazni sama od sebe.
Baterijo vedno hranite na temperaturi

med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke

temperature zmanjšujejo zmogljivost

in življenjsko dobo baterije. Če je

baterija v napravi vroča ali hladna,

naprava morda nekaj časa ne bo

delovala. Delovanje baterije je zlasti

omejeno pri temperaturah pod

lediščem.
Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj

jih lahko raznese. Baterije zavrzite

skladno z lokalnimi predpisi. Če je

mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih

v smetnjak za hišne odpadke.

SLOVENŠČINA

background image

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih

polnilnikov.
Čas delovanja je samo približna ocena.

Odvisen je od številnih dejavnikov, kot

so izbrane nastavitve naprave, funkcije

naprave, ki se uporabljajo (ali so

zagnane v ozadju), stanje baterije in

temperatura okolja.