Bluetooth Headset BH 608 - Nega naprave

background image

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in

izdelana, zato je treba z njo skrbno

ravnati. Če boste upoštevali spodnje

predloge, boste lažje zaščitili garancijo

svoje naprave.
• Skrbite, da bo naprava vedno suha.

Padavine, vlaga in vse tekočine

lahko vsebujejo mineralne primesi,

ki povzročajo korozijo elektronskih

vezij.
Če napravo kljub vsemu nehote

zmočite, jo morate popolnoma

posušiti.

• Ne uporabljajte in ne hranite

naprave v prašnem ali umazanem

okolju. Njeni gibljivi in elektronski

deli se lahko poškodujejo.

• Naprave ne hranite na vročini ali

mrazu. Visoke temperature lahko

skrajšajo življenjsko dobo

elektronskih naprav, poškodujejo

baterije in izkrivijo ali stopijo

nekatere vrste plastike. Ko se

naprava segreje z nizke na običajno

temperaturo, se v njeni notranjosti

nabere vlaga, ki lahko poškoduje

elektronska vezja.

• Naprave ne skušajte odpreti.
• Varujte jo pred padci, udarci in

tresljaji. Grobo ravnanje lahko

poškoduje notranja elektronska

vezja in fine mehanske dele.

• Za čiščenje ne uporabljajte

kemikalij, čistil ali močnih

detergentov. Površino naprave

čistite samo z mehko, čisto in suho

krpo.

SLOVENŠČINA

background image

• Naprave ne barvajte. Barva lahko

zlepi gibljive dele in prepreči

pravilno delovanje.

• Ti predlogi veljajo enako za napravo

in dodatno opremo.