Bluetooth Headset BH 608 - Recikliranje

background image

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in

embalažo, ki jih ne potrebujete več,

odnesite na ustrezno zbirališče. Tako

boste preprečili škodljive posledice

nenadziranega odlaganja odpadkov in

spodbudili recikliranje materialnih

virov. Okoljske informacije in navodila

za recikliranje izdelkov Nokia najdete

na spletnem mestu www.nokia.com/

werecycle ali www.nokia.mobi/

werecycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka

na izdelku, bateriji, v

dokumentaciji ali na embalaži

pomeni, da je treba vse

neuporabne električne in

elektronske izdelke, baterije in

akumulatorje odnesti na posebno

zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v

Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite

med navadne gospodinjske odpadke.

Več o varstvu okolja lahko izveste v

okoljskih deklaracijah izdelkov na strani

www.nokia.com/environment.

SLOVENŠČINA