Bluetooth Headset BH 608 - Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

background image

Brisanje nastavitev ali

ponastavljanje

Če želite izbrisati vse nastavitve,

izklopite slušalko ter hkrati pridržite

tipki za vklop/izklop in sprejem/

prekinitev klica za približno 8

sekund. Slušalka zapiska dvakrat in

lučka izmenično utripa rdeče in

zeleno. Ko se nastavitve izbrišejo, se

slušalka preklopi v način

seznanjanja.
Če slušalka preneha delovati, čeprav

je baterija polna, jo ponastavite

tako, da jo priključite na polnilnik,

medtem ko držite tipko za vklop/

izklop.