Bluetooth Headset BH 608 - Klici

background image

Klici

Ko je slušalka povezana z mobilno

napravo, lahko z njo kličete, kot

običajno.
Zadnjo klicano številko ponovno

pokličete tako (če vaša mobilna

naprava podpira to funkcijo z

uporabo slušalke), da dvakrat

pritisnite tipko za klic/konec klica, ko

ne poteka noben klic.

SLOVENŠČINA

background image

Glasovno klicanje (če vaša mobilna

naprava podpira to funkcijo z

uporabo slušalke) vključite tako, da

za 2 sekundi pridržite tipko za

sprejem/prekinitev klica, ko ne

poteka noben klic. Potem nadaljujte,

kot je opisano v priročniku za

uporabo mobilne naprave.
Klic sprejmete ali končate tako, da

pritisnete tipko za sprejem/

prekinitev klica. Če želite zavrniti

klic, dvakrat pritisnite to tipko.
Če želite med klicem izklopiti zvok

mikrofona, potisnite tipko za izklop

zvoka proti mikrofonu. Zvok vklopite

tako, da potisnete tipko v nasprotno

smer.
Če želite klic preklopiti s slušalke v

združljivo napravo, pridržite tipko za

sprejem/prekinitev klica za približno

2 sekundi.