Bluetooth Headset BH 608 - Opravljanje dveh klicev

background image

Opravljanje dveh klicev

Če želite s slušalko upravljati dva

klica hkrati, mora vaša mobilna

naprava podpirati prostoročni profil

(Hands-Free Profile) 1.5 za

Bluetooth, v napravi pa mora biti

aktivirana funkcija čakajočega klica.

Čakajoč klic je omrežna storitev in je

na voljo, če je slušalka povezana le z

eno napravo.
Čakajoči klic sprejmete in aktivnega

končate tako, da pritisnete tipko za

sprejem/prekinitev klica.
Če želite sprejeti čakajoči klic in

aktivnega dati na čakanje, pritisnite

in zadržite tipko za sprejem/

prekinitev klica za približno 2

sekundi.
Če želite aktivni klic končati in

aktivirati čakajoči klic, pritisnite

tipko za sprejem/prekinitev klica.
Če želite preklapljati med aktivnim in

čakajočim klicem, pritisnite in

zadržite tipko za sprejem/prekinitev

klica za približno 2 sekundi.

SLOVENŠČINA

background image

Aktiviranje ali