Bluetooth Headset BH 608 - Telefoniranje

background image

enkrat.
Telefoniranje
Če se slušalka lahko poveže z dvema

napravama in uporabljate ponovno

klicanje ali glasovno klicanje, se klic

opravi na napravi, ki ste jo nazadnje

uporabili za klicanje, ko je bila

povezana s slušalko.
Če želite sprejeti klic v drugi

povezani napravi in prekiniti aktivni

SLOVENŠČINA

background image

klic v prvi, pritisnite tipko za

sprejem/prekinitev klica.
Če želite sprejeti klic v drugi

povezani napravi in dati aktivni klic

v prvi napravi na čakanje, pridržite

tipko za sprejem/prekinitev klica za

približno 2 sekundi.
Če želite prekiniti aktivni klic v drugi

povezani napravi in aktivirati

čakajoči klic v prvi napravi, pritisnite

tipko za sprejem/prekinitev klica.
Če želite preklopiti med aktivnim

klicem v drugi napravi in čakajočim

klicem v prvi napravi, pridržite tipko

za sprejem/prekinitev klica za

približno 2 sekundi.