Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth-headset BH-608

background image

Nokia Bluetooth-headset

BH-608

Utgåva 1

background image
background image

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV

OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att

denna BH-608 produkt står i

överensstämmelse med de väsentliga

egenskapskrav och övriga relevanta

bestämmelser som framgår av direktiv

1999/5/EG. Det finns en kopia av

deklarationen om överensstämmelse på

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Nokia, Nokia Connecting People och

logotypen Nokia Original Accessories är

varukännetecken eller registrerade

varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör

Nokia Corporation. Andra produkt- och

företagsnamn som det hänvisats till kan

vara varukännetecken eller

näringskännetecken som tillhör sina

respektive ägare.
Mångfaldigande, överföring, distribution

eller lagring av delar av eller hela innehållet

i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från

Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar

ständigt sina produkter. Nokia förbehåller

sig rätten att göra ändringar och

förbättringar i de produkter som beskrivs i

detta dokument utan föregående

meddelande.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Informationen i dokumentet tillhandahålls

i befintligt skick. Förutom vad som stadgas

i tillämplig lagstiftning ges inga garantier

av något slag, varken uttryckliga eller

underförstådda, inklusive, men utan

begränsning till, underförstådda garantier

avseende produktens allmänna lämplighet

och/eller lämplighet för ett särskilt

ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet

eller innehållet i detta dokument. Nokia

förbehåller sig rätten att göra ändringar i

dokumentet eller att återkalla dokumentet

när som helst utan föregående

meddelande.
Med undantag av vad som följer av

tillämplig lag skall varken Nokia eller dess

licensgivare under några omständigheter

vara ansvarigt för förlust av information

eller inkomst eller särskild, tillfällig,

följdskada, eller indirekt skada, oavsett

orsaken till förlusten eller skadan.

SVENSKA

background image

Tillgång till särskilda produkter kan variera

efter region. Kontakta återförsäljaren om

du vill ha mer detaljerad information.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik

eller programvara som omfattas av

exportlagar och regelverk i USA och andra

länder. Spridning i strid mot lag är

förbjuden.