Bluetooth Headset BH 608 - Aktivera eller inaktivera vibration

background image

Aktivera eller inaktivera

vibration

Du kan ange att headsetet ska

vibrera och att indikatorlampan ska

blinka när du tar emot ett samtal.

Som standard är vibration och

indikatorlampa aktiverade. Om du

vill inaktivera vibrationen och

lampan håller du samtidigt ned

knappen svara/avsluta och volym

ned-knappen i cirka 5 sekunder när

headsetet är anslutet till en enhet.
Aktivera vibrationen och lampan

genom att samtidigt hålla ned

knappen svara/avsluta och volym

upp-knappen i cirka 5 sekunder.