Bluetooth Headset BH 608 - Använda headsetet med två anslutna enheter

background image

Använda headsetet med

två anslutna enheter

Du kan ha ett headset anslutet till två

enheter samtidigt.
Om du vill koppla ihop headsetet

med en andra enhet, se

"Koppla ihop

och ansluta headsetet"

.