Bluetooth Headset BH 608 - Tillåt anslutning till två enheter

background image

Tillåt anslutning till två enheter
Headsetet kan som standard bara

anslutas till en enhet i taget. Om du

vill att headsetet ska kunna anslutas

till två enheter stänger du av

SVENSKA

background image

headsetet och håller strömbrytaren

och volym upp-knappen intryckta i

cirka 5 sekunder. Den gröna

indikatorlampan blinkar en gång.
Om du vill att headsetet ska kunna

anslutas till bara en enhet stänger du

av headsetet och håller

strömbrytaren och volym ned-

knappen intryckta i cirka 5 sekunder.

Den gula indikatorlampan blinkar en