Bluetooth Headset BH 608 - Justera volymen

background image

Justera volymen

Om du vill justera volymen trycker du

upp eller ned på volymknappen. Om

du vill justera volymen snabbt

trycker du och håller ned knappen.
Den valda volymnivån sparas för

enheten som headsetet är anslutet

till.