Bluetooth Headset BH 608 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa

inställningarna

Om du vill radera alla inställningar på

headsetet stänger du av det och

håller sedan ned

strömbrytarknappen och svara/

avsluta-knappen samtidigt i cirka 8

sekunder. Headsetet piper två

gånger och den röda och gröna

SVENSKA

background image

indikatorlampan blinkar växelvis.

När inställningarna har tagits bort

aktiveras kopplingsläget.
Om headsetet slutar fungera trots att

det är laddat och du vill återställa det

sätter du in headsetet i laddaren och

håller samtidigt ned strömbrytaren.